SAĞLIKLI SÜNNET HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR

Dr. Fatih Mehmet BAYRAM

Sünnet Hekimliği Derneği'nin Bir Üyesidir

image61

KLAMP YÖNTEMİ İLE SÜNNET

Hem sünnet olan çocuğa  hem de ailelere sağlamış olduğu konfor nedeniyle son yıllarda hekimler tarafından en çok tercih edilen ve batıda yaygın şekilde kullanılmakta olan klamp yöntemi ile ESTETİK SÜNNET kliniğimizde Dr. Fatih Mehmet BAYRAM tarfaından başarılı bir şekilde uygulamakta olup yüzlerce çocuğun bu ayrıcalıklı yöntemle sünnet olması sağlanılmıştır.

'SAĞLIKLI SÜNNET HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR'

KLAMPİN ÇIKARILMASI

Sünnet aleti olan kalmp yaklaşık 3 gün kadar bir süre sünnet çocuğunun üzerinde kaldıktan sonra videodaki gibi pratik bir şekilde çıkarılarak herhangi bir pansuman yada yara bakımına gerek kalmadan hızlı bir şekilde iyileşmeye bırakılmaktadır.

Sünnet Hakkında

Sünnet ve Faydaları

image139

 

Sünnet, yani latince adıyla Circumsucion; eski çağlardan beri yapılmakta olan penis başında bulunan prepisyum adlı deri parçasının kesilerek glans penis denilen penis başının ortaya çıkarılması işlemidir.

 

Sünnetin tarihçesi ilk çağlara kadar uzanırken, Mısır ve Babil uygarlıklarına ait papirüs ve belgelerde sünnet işleminin yapıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır.  Günümüzde ise hem dini hem de sağlık nedenli sünnet işlemi epey yaygın halde uygulanmaktadır. 


Sünnet bugün itibariyle ülkemizde ve dünyada en çok yapılan cerrahi işlemdir. Sünnetin dini gerekliliğinin yanı sıra sağlık yönünden de bir çok faydası bulunmaktadır. 


Yüzyıllar boyunca yapılagelen sünnet işleminin bu kadar yaygınlaşması ve toplumlar tarafından kabul görmesinin en büyük nedeni sağlık yönünden tecrübe edilmiş faydalarının olmasıdır.

Sünnetin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.


-Fimozis, Parafimozis, Epispadias ve Hipospadias gibi acil cerrahi müdahale gerektiren klinik durumlarda tedavi amacıyla sünnet işlemi uygulanmaktadır.


-Sünnet sayesinde penis başında bulunan sünnet derisinin alınması ile o bölgede bakteri ve mikroorganizmaların barınacağı ortamın yok olması nedeniyle idrar yolu veya genital bölge

enfeksiyonu riski oldukça azalmaktadır.


-Yapılan araştırmalarda sünnetsiz erkeklerde sünnetlilere oranla penis kanseri görülme sıklığının anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sünnetsiz erkeklerin eşlerinde sünnetlilere oranla rahim ağzı kanseri görülme sıklığının da yüksek olduğu tıbbi yayın ve makalelere konu olmuştur.


-Sünnet işleminde gerek iç deri(mukoza)nin kısa bırakılması, gerekse de açıkta kalan penis başının dış deri tabakasının kalınlaşıp hissiyatın azalması sonucu sünnetli erkeklerde prematüre ejekülasyon denilen erken boşalmanın daha az görüldüğü düşünülmektedir.


-Sünnetsiz penis derisinin özel bakım ve temizlik gerektirmesi, bakterilerin bulunması ve çoğalması yönünden ortam hazırlamaları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara davetiye çıkarması nedeniyle kadınların partner olarak sünnetli erkekleri tercih ettikleri bilinmektedir.


Tüm bu belirtilen sebepler ışığında her geçen gün sünnet işlemi yapılan kişi sayısı artmaktadır.


Dünyada sağlık yönünden erişkin yaşta  sünnet uygulamaları yapılıyor olsa da ülkemiz ve müslüman coğrafyalarda sünnet işleminin dini nedenli ve çocuk yaşta yapılması kabul görmüştür. Sünnet işleminin her yaşta uygulanmasında herhangi bir sakınca olmamakla birlikte cinsel kimlik oluşumunun başladığı 2-5 yaş arasındaki çocuklara yapılmaması yönünde görüşler bulunmaktadır. 


Yenidoğan dönemindeki çocuklara sünnet uygulanması hem yara yerinin diğer yaştaki çocuklara göre daha çabuk iyileşmesi hem de sünnetin olumsuz travmatik sürecini hatırlayamayacak olmaları nedeniyle hekimler ve aileler tarafından oldukça tercih edilmektedir.

Tedavi Amaçlı Sünnet

image140

 

Ülkemizde sünnet dini gereklilik olarak görülüp uygulanıyor olsa da, dünyada sağlık amaçlı sünnet uygulamasının oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. 


Sünnetin sağlık yönünden uygulanma sebepleri ve tedavi yöntemi olarak kullanıldığı çeşitli klinik durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.


-Üriner Sistem Enfeksiyonu: Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu yada balanit, oorşit, epididimit gibi genital bölge enfeksiyonlarının olması durumunda sünnet derisinde bakteri yuvalanması ve çoğalmasını önlemek amacıyla tedavi yöntemi olarak sünnet uygulanabilmektedir.


-Fimozis: Prepisyum denilen sünnet derisinin ucunun darlığı olarak tariflenen fimozisli olgularda, idrar çıkışı zor olacağından prepisyum içi kirli kalıp idrar yolu enfeksiyonu oluşabilmekte hatta üst üriner sistemde tıkanıklığa varan komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu nedeniyle fimozisli vakalara biran önce sünnet planlanmalıdır. Sünnet işlemi yapılana kadaise bir klamp yardımıyla dar olan fimotik bölge açılarak geçici rahatlama sağlanabilir.


-Parafimozis: Prepisyum denilen sünnet derisinin ucundaki idrar çıkışını sağlayan deliğin dar olduğu fimozisli vakalarda, bazen bu derinin geri çekilip tekrar yerine getirilememesi sonucu oluşan acil müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavi olarak penis başının prepisyumdan içeri itilmesi ya da dar olan halkanın kesilerek sünnet edilmesi gereklidir.


-Hipospadias: Halk arasında peygamber sünneti olarak da bilinen hipospadias genital bölgede, idrarın normalde çıktığı idrar yolu ağzının doğumsal olarak daha aşağıda penisin alt yüzeyinde çıkması olarak tanımlanmaktadır. Hipospadiaslı çocukların üretra denilen idrar yolları kısa olduğundan sünnet derisi üretranın uzatılmasında kullanılır. Yani sünnet bu tür vakaların tedavisi olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle hipospadiaslı çocukların sünnetleri çocuk cerrahi uzmanı yada pediatrik üroloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. 


-Epispadias: Genital bölgede üretra denilen idrar yolunun ağzının doğumsal olarak normalden daha yukarıda penisin üst yüzeyinde çıkması olarak tanımlanmaktadır. Epispadiaslı çocukların üretra denilen idrar yolları kısa olduğundan sünnet derisi üretranın uzatılmasında kullanılır. Yani sünnet bu tür vakaların tedavisi olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle hipospadiasda olduğu gibi epispadiaslı çocukların sünnetleri de çocuk cerrahi uzmanı yada pediatrik üroloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.


Yukarıda bahsedilen tüm bu özellikli klinik durumların tespiti ve doğru tedavisi için sünnet uygulamasının mutlaka eğitimini almış anatomi ve fizyolojisine hakim ehil kişiler olan hekimlerce yapılması hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki sünnet; 

cerrahi prosedürleri olan ve hekim tarafından yapılması

gereken ciddi bir iştir.


Elazığ Sünnet Kliniği olarak tüm sünnetlerimiz Hijyenik ve Steril ortamlarda, Lokal Anestezi altında, Klemp yöntemiyle, Ağrısız, Kanamasız Lazersiz, Dikişsiz şekilde  ESTETİK SÜNNET olarak uygulanmaktadır.


Sağlıklı Sünnet Her Çocuğun Hakkıdır...

Sünneti Kimler Yapabilir?

image141


Sünnet günümüzde dünyada en çok uygulanan cerrahi yöntemdir. Ancak sünnetin sık yapılan bir işlem olması onun ne derece ciddi ve bilgi-beceri gerektiren bir işlem olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Bu nedenle sünnet işlemi ehil kişilerce ve cerrahi prosedürlere uygun steril ortamlarda uygulanmalıdır.


Ancak ne yazık ki ülkemizde böylesine önemli ve cerrahi prosedürler içeren sünnet işlemi yıllarca ehli olmayan kişilerce ve rastgele şekilde uygulanagelmiştir. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sünnet Uygulamaları konulu 2015/10 sayılı Genelge yayımlanarak ''Sünnet işleminin, cerrahi bir işlem olması nedeniyle 1219 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tabipler tarafından yapılması gerekmektedir'' ibaresiyle sünnet yapma ehliyetine sahip kişilerin sadece hekimler olduğu ve hekim dışı sünnet uygulaması yapanlar için ise ''Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır'' ibaresiyle cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.


Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda,

 ''Sünnet Deyip Geçmemek'' ve çocuğunuzun sünnetini bu işin anatomi ve fizyolojisine hakim kişiler olan  hekimlere yaptırmak çocuğunuzun ileri yaşlardaki cinsel sağlığı açısından en doğru tutum ve davranış olacaktır. Sünnet Deyip Geçmeyin!

image142

 

Sünnet uygulamasının hekim dışı kişilerce yanlış şekilde uygulanıyor olması sünnet komplikasyonlarının görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır.

Bu komplikasyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-Enfeksiyon, yara açılması ve kanama: Sünnet sonrası en sık görülen komplikasyonlardır. Cerrahi müdahaleye uygun olmayan ortamlarda ve cerrahi titizliğe sahip olmayan kişilerce yapılan

sünnetlerde bu tip komplikasyonların görülme sıklığı artmaktadır.

-Glans penisin veya üretranın kesilmesi: Özellikle giyotin yöntemi sırasında ehil olmayan ellerde yapılan sünnetlerde görülen en ciddi komplikasyondur. Sünnet çocuğunda hayati tehlike yaratabilecek düzeyde kanamaya sebep olabilir. Düzeltilmesi zor bir durumdur.

-Deri veya mukozanın fazla kesilmesi: Sünnet derisinin veya mukozasının fazla kesilmesi ile sonuçlanan ve sünnet çocuğunun ileri yaşlarda  cinsel yaşamını çok olumsuz etkileyebilecek bir durumdur.

-Cilt Fistülleri: Özellikle dikişli sünnetlerde uygun dikiş materyalinin kullanılmaması yada dikişlerin geç alınması veya geç düşmesi sonucu meydana gelen hijyen ve kozmetik

 görüntüyü olumsuz etkileyen bir durumdur.

-Hipospadias/Epispadiasın sünnet edilmesi: Doğuştan hipospadias yada epispadiaslı çocuklar gibi

özel durumlarda sünnet derisi olan prepisyum, üretra onarımında kullanılacağı için ehil olmayan

kişilerce sünnet yapılması durumunda greft malzemesinin atılması geri dönüşümü olmayan sonuçlara sebep olacaktır.


Bize Ulaşın

Bilgi ve İletişim İçin Lütfen Arayın

Elazığ Sünnet Kliniği

Çaydaçıra Mahallesi, Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi, No:107/B, PK:23050, Elazığ,Türkiye

0542 342 90 23 0424 502 41 24